Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
71 người đã bình chọn
1073 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4532/QĐ-UBND 24/11/2017 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
111/TB-UBND 20/11/2017 Thông báo tuyển giáo viên hợp đồng
4397/QĐ-UBND 16/11/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
1103/UBND-NN 14/11/2017 Về việc đề nghị chỉ đạo việc đưa tin, bài trên các phương tiện thông tin báo chí về khắc phục hậu quả đợt lũ từ ngày 09-12/10/2017 gây ra tại vùng nuôi ngao tập trung của huyện
3564/QĐ-UBND 20/09/2017 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi;bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực hợp tác xã
3563/QĐ-UBND 20/09/2017 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi; bãi bỏ; bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
781 21/08/2017 Hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ kinh phí duy tu, sửa chữa định kỳ tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định số 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ
784 21/08/2017 Giao chỉ tiêu tiêm phòng vacxin cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2017
17 19/08/2017 Tiêm phòng Vắcxin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2017
154 16/08/2017 BC công tác đấu tranh phòng, chống buôn lâu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn huyện Hậu Lộc từ năm 2014 đến 31/7/2017
58 14/08/2017 Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ Nông, Lâm, Ngư và Diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2017
146 07/08/2017 Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 47/CT-TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
731 07/08/2017 Tập huấn bồi dưỡng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị HTXNN
734 07/08/2017 Tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động
56 04/08/2017 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3
1 2 3 4 
°