Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
87 người đã bình chọn
982 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2896/QĐ-UBND 31/07/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
95/UBND-TB 26/07/2018 Về việc công khai, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Hậu Lộc
2773/QĐ-UBND 20/07/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chínhlĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyệntrên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
2741/QĐ-UBND 19/07/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
59/KH-UBND 06/06/2018 Tuyển dụng viên chức thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc năm 2018
1997/QĐ-UBND 30/05/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hoá
1605/QĐ-UBND 04/05/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư và phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
69/TB-UBND 27/04/2018 Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết của UBND huyện được thực hiện tại Trung tâm hành chính công huyện Hậu Lộc
206/QĐ-UBND 29/01/2018 Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của UBND huyện Hậu Lộc
208/QĐ-UBND 19/01/2018 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018
20/NQ-HĐND 26/12/2017 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018
19/NQ-HĐND 26/12/2017 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Hậu Lộc, khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
18/NQ-HĐND 26/12/2017 Thành lập Trung tâm hành chính công huyện Hậu Lộc
17/NQ-HĐND 26/12/2017 Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các xã, thị trấn; các thôn, khu phố và Bí thư, Trưởng thôn, khu phố trong việc thực hiện sáp nhập, thành lập thôn, khu phố
16/NQ-HĐND 26/12/2017 Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hậu Lộc
1 2 3 4 5 6 
°