Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
90 người đã bình chọn
435 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4468/QĐ-UBND 09/11/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ UBND cấp huyện/UBND cấp xã/Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
Danh mục kèm theo QĐ 4468 09/11/2018 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ/CƠ QUAN KHÁC TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm theo Quyết định số 4468/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)
4441/QĐ-UBND 08/11/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai, Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
4089/QĐ-UBND 19/10/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hoá
4058/QĐ-UBND 18/10/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
4061/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
01/TB-UBND 28/09/2018 Về việc lựa chọn doanh nghiệp/ hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý kinh doanh, khai thác chợ cá Minh Lộc, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc
28/QĐ-UBND 27/09/2018 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
18/CT-UBND 26/09/2018 Về việc tập trung chỉ đạo cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
3630/QĐ-UBND 25/09/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
3599/QĐ-UBND 24/09/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
3579/QĐ-UBND 21/09/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
3582/QĐ-UBND 21/09/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
3577/QĐ-UBND 21/09/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa cơ sở, gia đình, thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
3583/QĐ-UBND 21/09/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
1 2 3 4 5 6    
°