Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
78 người đã bình chọn
364 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
20/NQ-HĐND 26/12/2017 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018
19/NQ-HĐND 26/12/2017 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Hậu Lộc, khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
18/NQ-HĐND 26/12/2017 Thành lập Trung tâm hành chính công huyện Hậu Lộc
17/NQ-HĐND 26/12/2017 Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các xã, thị trấn; các thôn, khu phố và Bí thư, Trưởng thôn, khu phố trong việc thực hiện sáp nhập, thành lập thôn, khu phố
16/NQ-HĐND 26/12/2017 Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hậu Lộc
15/NQ-HĐND 26/12/2017 Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018
14/NQ-HĐND 26/12/2017 Phê duyệt Dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ chi tiết ngân sách huyện Hậu Lộc năm 2018
13/NQ-HĐND 26/12/2017 Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
118/TB-UBND 26/12/2017 V/v tiếp dân định kỳ năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc
252/BC-UBND 20/12/2017 Báo cáo kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XIX
258/BC-UBND 20/12/2017 Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND huyện năm 2017; trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018
244/BC-UBND 18/12/2017 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
93/KH-UBND 01/12/2017 Tuyển dụng công chức Trưởng công an xã năm 2017
4532/QĐ-UBND 24/11/2017 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
117/TB-UBND 21/11/2017 Thông Báo
1 2 3 4 5 
°