Thường trực HĐND huyện, tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 27, thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 29/02 , Thường trực HĐND huyện, tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 27, thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 11(kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự phiên họp có đồng chí Lường Văn Thắng, UV BTV huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND; cùng các đồng chí Trưởng, phó các Ban HĐND huyện; Chánh văn phòng, phó chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, đồng chí Lường Văn Thắng, UV BTV huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện đã thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11( kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến sẽ tổ vào sáng ngày 01/03, tại Hội trường tầng 4 – cơ quan UBND huyện.   Kỳ họp sẽ thông qua 4 tờ trình của UBND huyện và báo cáo của Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện và thống nhất thông qua ban hành các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp…

Kết luận phiên họp thường trực HĐND huyện lần thứ 27, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: để phục vụ kỳ họp thứ 11(kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 yêu cầu các đồng chí trong thường trực và các Ban HĐND huyện, UBND huyện, các đơn vị liên quan hoàn thiện các nội dung liên quan đến chương trình, nội dung kỳ họp, đảm bảo kỳ họp diễn ra đạt hiệu quả cao nhất.

 

Thanh Hằng