MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trương Văn Thuấn

CT MTTQ

3831 677

0983.770.174

2

Vũ Đức Lâm

PCT MTTQ

 

01275 813 627

   3 Ngọ Văn  Thành CT HND       0915016504

4

Hoàng Văn Thuỷ

PCT HND

 

0904 312 727

5

Hoàng Thị Thương

CT HPN

 

0977.377.428

6

Trương Văn Hoà

CT CCB

3831 330

0982284224

7

Nguyễn Ngọc Thành

BT HĐ

 

0912.581.184

9

Trình Ngọc Quang

CT công đoàn

3831 205

0983.310.742

10

Nguyễn Văn Ấp

CT Hội KH

 

0912034631

11

Trịnh Ngọc Tùng

CT HNC tuổi

 

0912.943.327