Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 61/KH-UBND
Ngày ban hành 29/02/2024
Trích yếu Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Cơ quan ban hành UBND huyện Hậu Lộc
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 61_KH-UBND.pdf
°