Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 487/UBND-TNMT
Ngày ban hành 26/02/2024
Trích yếu Triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Cơ quan ban hành UBND huyện Hậu Lộc
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm f
.pdf
.pdf
°