Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 384/BC-UBND
Ngày ban hành 07/06/2023
Trích yếu Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBNDhuyện 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâmcông tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2023
Cơ quan ban hành UBND huyện Hậu Lộc
Lĩnh vực
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm 384_BC-UBND.pdf
°