Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
86 người đã bình chọn
649 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
206/QĐ-UBND 29/01/2018 Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của UBND huyện Hậu Lộc
208/QĐ-UBND 19/01/2018 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018
20/NQ-HĐND 26/12/2017 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018
19/NQ-HĐND 26/12/2017 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Hậu Lộc, khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
18/NQ-HĐND 26/12/2017 Thành lập Trung tâm hành chính công huyện Hậu Lộc
17/NQ-HĐND 26/12/2017 Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các xã, thị trấn; các thôn, khu phố và Bí thư, Trưởng thôn, khu phố trong việc thực hiện sáp nhập, thành lập thôn, khu phố
16/NQ-HĐND 26/12/2017 Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hậu Lộc
15/NQ-HĐND 26/12/2017 Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018
14/NQ-HĐND 26/12/2017 Phê duyệt Dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ chi tiết ngân sách huyện Hậu Lộc năm 2018
13/NQ-HĐND 26/12/2017 Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
118/TB-UBND 26/12/2017 V/v tiếp dân định kỳ năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc
252/BC-UBND 20/12/2017 Báo cáo kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XIX
258/BC-UBND 20/12/2017 Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND huyện năm 2017; trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018
244/BC-UBND 18/12/2017 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
93/KH-UBND 01/12/2017 Tuyển dụng công chức Trưởng công an xã năm 2017
1 2 3 4 5 6 
°