Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
69 người đã bình chọn
499 người đang online
/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN GIÁM SÁT TẠI XÃ PHONG LỘC (06/10/2017)

Chiều ngày 05/10/2017, Ban Kinh tế - xã hội (KT-XH) Hội đồng nhân dân huyện (HĐND) đã giám sát việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Phong...

Cụm Di tích Danh thắng Phong Mục Hàn sơn (08/06/2017)

Cách Hà Nội 140 km về phía nam và cách Thành phố Thanh Hóa 20 km về phía bắc, Ngự ven bờ sông Lèn thuộc thôn Phong Mục xã Châu Lộc huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa, cụm di tích danh thắng Phong Mục...

°