UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện dự án, nợ xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện công tác GPMB trên địa bàn huyện 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 08 - 06 - 2023
100%

Chiều ngày 07/06, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện dự án, nợ xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện công tác GPMB trên địa bàn huyện 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Lường Văn Thắng, UV BTV huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí trong BTV huyện ủy, Trưởng các phòng UBND huyện, giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 5 tháng đầu năm 2023 đối với các dự án cấp huyện làm chủ đầu tư, UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án quản lý chất lượng, khởi công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; tổng số dự án đang thực hiện là 78 dự án, (trong đó: có 38 dự án đang thi công; 31 dự án đang triển khai các bước thủ tục đầu tư; 9 dự án đã hoàn thành đang hoàn thiện quyết toán), các dự án đang triển khai cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra; dự án lựa chọn nhà đầu tư là 10 dự án; các dự án lập quy hoạch là 07 dự án. Nguồn vốn đã cấp cho các dự án từ nguồn vốn NS tỉnh đầu tư công và nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu, ngân sách huyện cho năm 2023 là 99,05 tỷ đồng. Đã giải ngân vốn là 64,29 tỷ (tương ứng 65% KH vốn giao), đứng thứ 4/27 huyện, thị xã, Thành phố trên địa bàn tỉnh về giải ngân vốn (thời điểm 29/5/2023).

Đối với dự án cấp xã làm chủ đầu tư có 2 dự án từ vốn đầu tư công ngân sách tỉnh quản lý hoàn thành chưa có phê duyệt quyết toán. Tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 1.970 triệu đồng. Đã giải ngân tổng số vốn theo kế hoạch là 1.970 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn giao. Đối với vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững có 2 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 10.216 triệu đồng, đã giải ngân tổng số vốn kế hoạch là 991 triệu đồng, đạt 9,7% so với kế hoạch vốn giao. Đối với vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có 17 dự án. Tổng Kế hoạch vốn năm 2023 là 10.928 triệu đồng; Đã giải ngân tổng số vốn theo kế hoạch là 1.078 triệu đồng, đạt 9,8 % so với kế hoạch vốn giao. Tính đến hết 31/5/2023 tổng công nợ trên địa bàn 23 xã, thị trấn: 330.456 triệu đồng.

Đối với công tác GPMB trong 5 tháng đầu năm 2023 có chuyển biến tích cực, nhận thức trong công tác GPMB của cán bộ, đảng viên và công chức thực thi nhiệm vụ được nâng cao. Quy trình thực hiện GPMB các dự án được đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật từ đăng ký danh mục thu hồi đất, kế hoạch sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất (nếu có) được đầy đủ. Công tác kiểm kê, lập dự toán, công bố phương án được công khai, minh bạch; việc xác định nguồn gốc sử dụng đất, trình thu hồi đất được nâng cao. Nhiều dự án đã kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến nay đã đạt 35,14% KH (đứng thứ 14/27 huyện, thị xã, TP trong tỉnh)…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện dự án, nợ xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện công tác GPMB trên địa bàn huyện thời gian qua còn gặp 1 số tồn tại hạn chế như: Công tác khảo sát một số đơn vị tư vấn thiết kế còn hạn chế, có công trình, dự án phải điều chỉnh, bổ sung phát sinh hoặc thiết kế chưa chi tiết gây khó khăn trong quá trình thi công dự án. Một số công trình xã làm chủ đầu tư không thực hiên ủy thác về Ban QLDA huyện theo quy định. Nhiều dự án đã tổ chức đấu thầu, lựa chọn được nhà thầu thi công nhưng công tác GPMB chậm theo kế hoạch đã đề ra. GPMB liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, tuy nhiên chưa có quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp dẫn đến tiến độ thực hiện không được thông suốt…

Bên cạnh việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, thống nhất phương án khắc phục những khó khăn cùng với đó là thông qua nhiều nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của những tháng cuối năm 2023.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Những tháng cuối năm các nhiệm vụ thực hiện các dự án, xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện GPMB sẽ hết sức nặng nề. Vì vậy đồng chí Chủ tịch UBDN huyện yêu cầu, các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn cần tập trung cao độ, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả những nhiệm vụ nêu trên, trong đó cần chú trọng đẩy nhanh các thủ tục đầu tư đối với các dự án được giao vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn đầu tư công ngân sách tỉnh quản lý; Chương trình MTQG xây dựng NTM, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Đối với công tác quản lý dự án do UBND huyện, Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư cần hoàn thiện công tác chuẩn bị đầy tư đến khi kết thúc dự án, công trình bàn giao đưa vào sử dụng. Đối với các dự án, công trình nhận ủy thác do các xã, thị trấn làm chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo đúng hợp đồng đã ký kết; hướng dẫn về thủ tục đầu tư các dự án, công trình của các xã khi được nhận ủy thác quản lý dự án…Đối với công tác GPMB, Hội đồng Bồi thường GPMBV tập trung cao độ thực hiện hoàn thành kế hoạch…..

Thanh Hằng 

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9...(26/09/2023 10:40 SA)

  Hậu Lộc tham dự hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ...(14/09/2023 4:18 CH)

  UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 triển khai nhiệm vụ tháng...(25/08/2023 8:24 SA)

  Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Phiên họp thường kỳ lần thứ 21(16/08/2023 8:14 CH)

  Ban chỉ đạo 35 huyện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị ( Khóa XII), về “ Tăng...(07/08/2023 10:13 SA)

  Hậu Lộc tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã(02/08/2023 7:15 SA)

  Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tổ chức sơ kết nhiệm vụ tháng đầu năm,...(28/07/2023 7:56 SA)

  Hậu Lộc tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây...(18/07/2023 8:29 SA)

  °