Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
90 người đã bình chọn
444 người đang online

Hội Khuyến học huyện tổng kết công tác năm 2017

Đăng ngày 08 - 02 - 2018
100%

Ngày 06/02/2018, Hội Khuyến huyện tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổng kết công tác khuyến học năm 2017, Dự Hội nghị có các đồng chí Phạm Thị Hường - Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trương Văn Thuấn- Thường vụ, Chủ tịch MTTQ huyện và đại diện lãnh đạo một số phòng, ban ngành liên quan cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Hội khuyến học huyện, chủ tịch hội khuyến học các cơ quan, đơn vị.

                               

Trong năm qua Hội đã thực hiện tốt công tác tham mưu, tư vấn; công tác tuyên truyền; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Hội không ngừng xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống tổ chức Hội lớn mạnh và hoạt động hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 40 hội khuyến học xã, thị trấn và các trường học, các ngành, đơn vị trực thuộc; 928 chi hội  với 32.928 hội viên, đạt 18.7% dân số toàn huyện. Công tác xã hội hóa xây dựng và phát triển quỹ hội tiếp tục được quan tâm. Tổng quỹ khuyến học của huyện ( bao gồm cả xã và chi hội) là 13.647 triệu đồng. Trong đó hội khuyến học huyện trực tiếp quản lý 365 triệu; hội khuyến học xã, thị trấn trực tiếp quản lý 1.654 triệu đồng;  hội khuyến học trường, trạm... trực tiếp quản lý 673 triệu; các ban  khuyến học dòng họ tiếp quản lý 7.570 triệu. Công tác hỗ trợ giáo dục nhà trường có nhiều kết quả. Các khu dân cư duy trì được các hoạt động quản lý tự học, 153 thôn có tiếng kẻng học tập; 106 thôn, khu phố có tủ sách học tập; các hội cơ sở đã trao 968 suất học bổng cho học sinh, sinh viên với tổng số tiền là 45 triệu đồng; huyện hội đã trao tổng 29 xuất học bổng Doãn Tới  và " nâng cánh ước mơ" cho sinh viên nghèo vượt khó... Các cấp hội đã tổ chức thành công tết khuyến học 2017. Có 23 hội khuyến học cơ sở đã tổ chức thành công tết khuyến học.

Tại Hội nghị Hội Khuyến học huyện đồng chí Phạm Thị Hường - Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phát biểu chỉ đạo. Đồng chí biểu dương, chức mừng nhhuwngx kết quả mà hội khuyến học huyện đã đạt được trong năm qua. Đồng thời đồng chí đã nhấn mạnh thêm về việc tổ chức hội bàn các giải pháp thiết thực để  công tác xã hội hóa xây dựng và phát triển quỹ hội phát triển hơn và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội năm 2018. Tại hội nghị được đã trao kỷ niệm chương cho 4 cá nhân có nhiều cống hiến trong sự nghiệp khuyến học của huyện và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể  được khen thưởng của Tỉnh hội, huyện hội đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017.

                                                          Vũ Thị Vân - Ban Tuyên giáo HU

 

<

Tin mới nhất

°