Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
90 người đã bình chọn
448 người đang online

Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Hậu Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 thành công tốt đẹp.

Đăng ngày 08 - 08 - 2017
100%

Trong 2 ngày 28 – 29/7/2017, Hội Cựu chiến binh huyện Hậu Lôc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự đại hội có đồng chí Bùi Quang An, Phó Chủ tịch Hội CCB Tỉnh, lãnh đạo CCB các huyện trong cụm thi đua; đồng chí Nguyễn Văn Ấp, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đ/c trong Ban thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn và 153 đại biểu chính thức đại diện cho gần 9.867 hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Hậu Lộc.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hội Cựu chiến binh huyện Hậu Lộc đã phát huy tính đoàn kết, năng động, sáng tạo, tổ chức thực hiện  và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu do Đại hội lần thứ V đề ra. Toàn huyện có 36 tổ chức Hội cơ sở, ( 27 Hội cấp xã, thị trấn; 09 hội thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ( Khối 487);  kết nạp mới được 695 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 9.867 đồng chí đạt tỷ lệ tập hợp là 98,9 % , Duy trì nghiêm quy chế, chế độ làm việc của Ban chấp hành từ cơ sở đến huyện Hội; Bình xét thi đua hàng năm: có 100% cơ sở đạt trong sạch vững mạnh trong đó có 55% xuất sắc; Hội viên Cựu chiến binh gương mẫu đạt 99%, gia đình Cựu chiến binh đạt tiêu chuẩn văn hoá  98 %.

Công tác đoàn kết, vận động cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết dân tộc được Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện khóa V xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Hội các cấp đã thường xuyên quán triệt quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục bản lĩnh chính trị đến toàn thể cán bộ, hội viên. Hiện nay, có 305 cán bộ, hội viên CCB được bầu vào Cấp uỷ Chi bộ thôn, xóm, cơ quan, doanh nghiệp  chiếm tỷ lệ 38,95 %. Trong đó, Bí thư chi bộ là 129 đồng chí, tỷ lệ 48,31%; Phó Bí thư chi bộ 104 đồng chí, tỷ lệ 39,84%. Cấp uỷ xã, Thị trấn và tương đương là 168 đồng chí, chiếm tỷ lệ 30,90%; trong đó, Bí thư 23 đồng chí, tỷ lệ 70%, Phó Bí thư 30 đồng chí, tỷ lệ 52,63%. Cấp uỷ huyện 09 đồng chí bằng 23,07%; trong đó, có 01 đồng chí là Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện, 01 đồng chí là Phó Chủ tịch HĐND và 01 đồng chí là Phó Chủ tịch UBND huyện. Được bầu vào Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 248 đồng chí bằng 36,47 % ;đại biểu Hội đồng nhân dân  huyện 12 đồng chí bằng 30,76%; Hội đồng nhân dân  tỉnh 01 đồng chí.

Hội cựu chiến binh huyện đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua, tạo động lực động viên hội viên giúp nhau vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Các cấp chủ động vận động hội viên tích cực tham gia tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế trang trại, kỹ thuật chăn nuôi, tổ chức đi thăm quan học tập những gương cựu chiến binh tiêu biểu, những cách làm sáng tạo, mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả ở trong và ngoài tỉnh. Từ năm 2012 đến nay nhiều mô hình Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi có sức thuyết phục được nhân rộng, phát triển ở 27/27 cơ sở hội xã, thị trấn. Gương mẫu đi đầu trong việc dồn điền, đổi thửa, làm nòng cốt trong chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi, phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại. Hiện nay, Hội Cựu chiến binh trong toàn huyện có 09 trang trại (theo tiêu chí), 345 gia trại; một số hội viên CCB đã thành lập công ty TNHH, có 07 doanh nghiệp Cựu chiến binh - Cựu quân nhân đang phát triển tốt, hàng năm đã tạo việc làm có thu nhập ổn định cho hàng trăm con em CCB - CQN và nhân dân địa ph­ương, góp phần cải thiện nâng cao đời sống gia đình. Tỷ lệ hộ khá, giàu của CCB hiện nay là 65%, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,49%, giảm 3,3% so với đầu nhiệm kỳ.                    

Cán bộ, hội viên tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong mọi lĩnh vực công tác, đời sống xó hội, cỏc phong trào, cỏc cuộc vận động ở địa phương, tổ chức thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" thu hút trên 100% cán bộ hội viên tham gia. Cán bộ, hội viên tích cức tham gia xây dựng làng, xó, khu dõn cư văn hóa, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh; vận động quỹ tấm lũng đồng đội trên bảy mươi triệu đồng, Hội đã phát động, tuyên truyền hội viên đóng góp ủng hộ bằng tiền, vật liệu, ngày công lao động, trong 5 năm đã làm mới và sửa chữa 13 ngôi nhà cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trờn 280.000.000 đồng. Hàng năm, Hội tổ chức tặng hàng trăm xuất quà cho cỏc gia đỡnh hội viờn cỳ hoàn cảnh khú khăn, đối tượng gia đình chính sách trong dịp 27/7, Tết nguyên đán, trị giá mỗi suất quà từ 200 - 500 ngàn đồng. Cỏc hoạt động tỡnh nghĩa như ủng hộ quỹ vỡ người nghốo, quỹ nạn nhõn chất độc da cam/dioxin, ủng hộ đồng bào lũ lụt, quỹ khuyến học khuyến tài, quỹ mỏi ấm công đoàn, ủng hộ xúa nhà tạm bợ, dột nỏt cho CCB cú hoàn cảnh khó khăn.v.v... được cỏc cấp Hội tớch cực tham gia.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, 100% cơ sở Hội đăng ký 2 tiêu chí 18 và 19 và tham gia ở các tiêu chí khác như tiêu chí số 2 về giao thông, số 9 về nhà ở, số 10 về thu nhập, số 11 về hộ nghèo, số 17 về môi trường…Có 2987 gia đình hội viên tự nguyện hiến đất cho xây dựng Nông thôn mới với số lượng là 87.236m2 để làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Ủng hộ bằng tiền được 4.351.320.000 đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Bùi Quang An, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, đ/c Đoàn Thành Đô, Phó BT Thường trực  Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương kết quả đã đạt được của Hội Cựu chiến binh huyện  trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời Đề nghị các đại biểu dự dại hội sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài bầu vào ban chấp hành khóa mới. Ban Chấp hành khóa mới cùng toàn thể cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục đoàn kết, gương mẫu, đổi mới phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế để hoàn thành tốt các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đại hội đã thông qua 2 nhiệm vụ và 11 giải pháp trọng tâm thực hiện. Đại hội cũng thông qua 13 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu 100% hội viên kiên định vững vàng về chính trị và tư tưởng, trên 90% hội viên được học tập, sinh hoạt theo quy định, 100% xã, thị trấn thành lập CLB CQN, tập hợp 65-70 % CQN tham gia, kết nạp đối tượng đủ điều kiện vào Hội đạt tỷ lệ 98,9%, 100 %  các chi hội, cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, 99 % trở lên là hội viên gương mẫu hàng năm; phấn đấu giảm nghèo hàng năm trên 2%...không có hộ tái nghèo, nâng số hộ gia đình hội viên có mức sống khá và giàu lên 5 – 6% năm.
Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu 35 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện  nhiệm kỳ 2017- 2022. Đồng chí Nguyễn Thành Vân được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội bầu 09 đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên.
        Nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Hậu Lộc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì và được Thủ tướng Chính phủ;  Chủ tịchTrung ương Hội CCB Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen và nhiều Giấy khen của các cấp, các ngành… , 05 năm liền được Tỉnh Hội công nhận Hội trong sạch vững mạnh, có 03 năm đạt TSVMXS.

                  Phạm Thị Hường

 Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hậu Lộc

<

Tin mới nhất

°